tubylec

tubylec
 ч тубілець

Praktyczny słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

 • tubylec — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIb,W. tubyleclcze || tubyleclcu; lm M. tubyleclcy {{/stl 8}}{{stl 7}} rdzenny mieszkaniec danego kraju, regionu, miasta, od wielu pokoleń żyjący na danym terenie w odróżnieniu od ludności napływowej (zwykle o ludziach …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • tubylec — m II, DB. tubyleclca; lm M. tubyleclcy, DB. tubyleclców «człowiek urodzony w danym kraju, należący do rdzennej ludności miejscowej (zwykle w odniesieniu do ludności Afryki, Ameryki, Australii i Azji); autochton» …   Słownik języka polskiego

 • aborygen — m IV, DB. a, Ms. aborygennie; lm M. aborygenni, DB. ów «pierwotny mieszkaniec danego kraju, dziś zwłaszcza Australii; autochton, tubylec» ‹łac.› …   Słownik języka polskiego

 • autochton — m IV, DB. a, Ms. autochtonnie 1. lm M. i, DB. ów «człowiek należący do rdzennej ludności danego obszaru; tubylec» Tereny zamieszkane przez autochtonów. 2. B.=M.; lm MB. y geol. «masy skalne, które podczas ruchów górotwórczych skorupy ziemskiej… …   Słownik języka polskiego

 • krajowiec — m II, DB. krajowiecwca; lm M. krajowiecwcy, DB. krajowiecwców «mieszkaniec kraju w przeciwstawieniu do ludności napływowej; tubylec, autochton» Walka krajowców z kolonizatorami …   Słownik języka polskiego

 • tubylczy — przym. od tubylec Ludność tubylcza …   Słownik języka polskiego

 • tuziemiec — m II, DB. tuziemiecmca, W. tuziemiecmcze; lm M. tuziemiecmcy, DB. tuziemiecmców «człowiek urodzony w danym kraju, należący do rdzennej ludności miejscowej; mieszkaniec kraju, regionu; tubylec» …   Słownik języka polskiego

 • aborygen — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos I, Mc. aborygennie; lm M. i, zwykle w lm {{/stl 8}}{{stl 7}} pierwotny mieszkaniec danego kraju lub regionu, zamieszkujący go od najdawniejszych, historycznie udokumentowanych czasów – dziś najczęściej w odniesieniu do …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • autochton — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos I, Mc. autochtonnie; lm M. i {{/stl 8}}{{stl 7}} członek społeczności uznawanej za tubylczą, rdzenną na danym obszarze; tubylec, aborygen : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wieś zamieszkana przez rodziny autochtonów. <gr.>… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • krajowiec — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIb, W. krajowiecwcu || krajowiecwcze; lm M. krajowiecwcy {{/stl 8}}{{stl 7}} rdzenny mieszkaniec danego kraju (w przeciwieństwie do ludności napływowej); miejscowy, tubylec, autochton : {{/stl 7}}{{stl 10}}Trudno było …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • tutejszy — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, tutejszyjsi {{/stl 8}}{{stl 7}} znajdujący się, mieszkający, wytwarzany itp. w miejscowości, okolicy, w której znajduje się mówiący o kimś, czymś takim; lokalny, miejscowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tutejszy sąd.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”